Opleiding

De HIVO's

De HIVO's onderscheiden zich op een diepgaande manier van andere nascholingsinitiatieven door te investeren in competenties die zowel verband houden met visie, meesterschap en leiderschap, als met meer algemene vaardigheden.

In plaats van oppervlakkige scholing bieden de HIVO's een programma dat gericht is op de ontwikkeling van een brede set vaardigheden en expertise. We erkennen dat een succesvolle onderwijspraktijk niet alleen gebaseerd is op kennis, maar ook op het vermogen om visie te ontwikkelen, uit te blinken in het onderwijsvak en effectief leiderschap te tonen.

Door te investeren in deze meervoudige competenties, stellen de HIVO's hun deelnemers in staat om zich te onderscheiden en uit te blinken in hun professionele loopbaan. We geloven dat een holistische benadering van nascholing cruciaal is om de uitdagingen van het moderne onderwijs aan te kunnen.

Kortom, de HIVO's bieden een unieke opleiding die verder gaat dan traditionele nascholingsinitiatieven. We streven ernaar om onderwijsprofessionals de benodigde competenties en vaardigheden te bieden om uit te groeien tot visionaire, meesterschapvolle en leiderschapsgerichte onderwijsmakers.

In het rolmenu bij 'Opleiding' lees je meer over de volgende aspecten: hedendaags, doelgroep en structuur. Hier vind je meer informatie over hoe de HIVO's aansluiten bij de hedendaagse onderwijsontwikkelingen, welke doelgroep we bedienen en hoe het programma is gestructureerd.