Logo

Logo

Stel je drie open vensters voor, die een weids uitzicht bieden op de wereld van het onderwijs. Deze vensters belichamen:

  1. De drie essentiële pijlers van de opleidingsjaren: visie, meesterschap en (bege-)leiderschap. Ze vormen de kern van de ontwikkeling van leraren en leidinggevenden, en bieden een diepgaand inzicht in de verschillende facetten van het onderwijs.

  2. Eenheid in diversiteit. Ondanks de verspreiding van de verschillende opleidingen van HIVO over heel Vlaanderen, worden ze verenigd door één gezamenlijke visie, missie en gemeenschappelijke doelstellingen. Het samensmelten van deze diverse perspectieven creëert een krachtige eenheid die het onderwijs verrijkt.

  3. De onafhankelijke koers die HIVO Vlaanderen als organisatie vaart, opent de deuren naar alle perspectieven, standpunten en visies binnen het onderwijsdiscours. Hierdoor ontstaat een bruisende dialoog waarin alle stemmen gehoord worden, en waar nieuwe inzichten en innovaties tot bloei kunnen komen.

Deze drie vensters werpen licht op de unieke en veelzijdige wereld van HIVO-Vlaanderen, waarbinnen onderwijsprofessionals kunnen groeien, samenwerken en zich ontwikkelen in een inspirerende omgeving.