Missie en visie

Missie en visie

Stel je voor: een betoverend zesdelig landschap van principes dat HIVO Vlaanderen omarmt. Elk uitgangspunt is als een kleurrijk facet dat schittert in het prisma van onderwijsinnovatie:

  1. Verwevenheid en diepgang: HIVO Vlaanderen legt een stevige basis door alle HIVO's structureel en inhoudelijk te verankeren. Deze eenheid creëert een vruchtbare voedingsbodem voor zelfsturende onderwijsmakers op alle niveaus.

  2. Bekwaamheid door ervaring: Alleen docenten die hun competentie en professionaliteit in het werkveld hebben bewezen, vinden een plek binnen HIVO. Het is een broedplaats van ervaring en deskundigheid, waar expertise wordt gedeeld en verfijnd.

  3. Een rijke smeltkroes van praktijkervaring: HIVO streeft naar een levendige uitwisseling en een diversiteit aan praktijkervaringen voor studenten. Dit zorgt voor een verrijking van perspectieven en een veelzijdige vorming van toekomstige onderwijsprofessionals.

  4. Meesterschap en vakmanschap: HIVO's investeren in vakdidactisch meesterschap en meesterlijk vakmanschap als een waardevolle en kwaliteitsvolle bijdrage aan het onderwijslandschap. Hier draait het om de ontwikkeling van leraren die het verschil maken en de impact op het leren van leerlingen vergroten.

  5. Een open horizon voor perspectieven: HIVO Vlaanderen vaart een onafhankelijke koers en staat open voor alle visies, standpunten en perspectieven binnen het onderwijsdiscours. Het is een platform waarin diverse stemmen samenkomen en waardevolle inzichten worden gewaardeerd.

  6. Een tweefasig groeipad naar intern (bege-)leiderschap: HIVO begeleidt studenten op hun reis naar interne pedagogische begeleiders. In de eerste fase, als expertleraar, ligt de focus op visie en meesterschap. In de tweede fase, als interne pedagogische begeleider, komt leiderschap naar voren. Het doel is om studenten in staat te stellen vernieuwingen te introduceren, implementeren en integreren op schoolniveau, waarbij levenslang leren wordt gestimuleerd.

Dit betoverende landschap van HIVO Vlaanderen vormt de basis voor een transformerende opleiding, waar studenten uitgroeien tot expertleraren of gedreven pedagogische (bege-)leiders. Ze dragen bij aan kwalitatieve vernieuwingen die resulteren in een leven lang leren en een betere toekomst voor allen die bij het onderwijs betrokken zijn.