Een hedendaagse opleiding

De HIVO's werken vanuit een lange traditie en met oog voor kwaliteit.
Inhoud en vorm sluiten aan bij de actuele inzichten uit onderwijs en vorming. Geen saaie inhouden die je moet blokken maar een opleiding vanuit jouw ervaring, getoetst aan hedendaagse kaders en inzichten en gericht op jouw praktijk.

Doelgroep

We richten ons tot mensen die:

  • al een tijdje werkzaam zijn in het onderwijs (kleuter, lager of secundair).
  • zich willen verdiepen in hun opdracht van leraar, coördinator, leidinggevende.
  • over een langere periode tijd willen kunnen vrijmaken voor een brede en intense vorming (2 à 3 jaar).
  • actief willen participeren en sturen in hun eigen vorming en dit ook willen doen in een ontmoetende  dialoog met anderen.
  • begaan zijn met echte ontwikkeling van zichzelf, de leerlingen, de school op zoek zijn naar overzicht, inzicht, vaardigheid, richting.

Structuur

Na twee opleidingsjaren geeft de opleiding, na evaluatie, recht op een officieel erkend getuigschrift 'GHOS'. Na drie opleidingsjaren geeft de opleiding, na evaluatie recht op het officieel erkend diploma 'DHOS'.