HIVO VLAANDEREN BIEDT EEN ERVARINGSGERICHTE
OPLEIDING AAN VOOR LEERKRACHTEN EN TOEKOMSTIGE LEIDINGGEVENDEN

Visie

Leerkrachten en (toekomstige) leidinggevenden verwerven via deze opleiding een brede pedagogische en agogische visie, nodig om hun veeleisende taak kwaliteitsvol in te vullen.

Meesterschap

Via een persoonlijk, langdurig en intensief leerproces beogen deze opleidingen het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar. Daardoor ontstaat voor de ervaren leraar een nieuw perspectief, een hernieuwd en gefundeerd gevoel van competentie.

Leiderschap

De opleidingen stimuleren tot een nieuw en ruimer engagement in functies die het klasniveau overstijgen: interne begeleidende en/of leidinggevende opdrachten in de school, in de scholengemeenschap, in de scholengroep.

De leraar is immers actief in een school die in levend contact moet staan met de omgeving, die evolueert en flexibel is. Dit ruimer engagement kan verder ook leiden tot het opnemen van verantwoordelijkheid binnen het ruime onderwijsveld (pedagogische begeleiding of inspectie). Het betreft hier echter geen specifieke opleiding tot directeur.
 

Door te investeren in competenties die zowel te maken hebben met VISIE, MEESTERSCHAP, LEIDERSCHAP als met meer algemene competenties onderscheidt deze langdurige HIVO-opleiding zich grondig van andere nascholingsinitiatieven.